AZƏRBAYCAN XƏZƏR DƏNİZ GƏMİÇİLİYİ İNZİBATİ BİNASI


Layihə:            AZƏRBAYCAN  XƏZƏR  DƏNİZ GƏMİÇİLİYİ İNZİBATİ BİNASI 

Sifarişçi:                 ASCO CJSC

Bağlı Sahə (m2):     17.000

Müddət:                   2019 - 2021

Top