ƏTÇİ UMUT RESTORANI

Layihə:                    "Ətçi Umut" Restoran

Sifarişçi:                 "Ətçi Umut" Restoran

Bağlı Sahə (m2):     2500

Müddət:                   2021 - 2022 Mart

Top