Çevre yönetimi politikası

Çevre yönetimi politikası


Merga Group şirket yönetiminde, malzeme tedarikinde ve sağladığı servislerde değişen çevresel öncelikleri ve mevzuatları benimser. Mevzuata uygunluğu gerçekleştirmek için faaliyetlerini ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartlarına uygun organize eder. Her çalışanımız bu standartları destekler ve uygulanmasını taahhüt eder.

MergaGroup Çevre Yönetimi prensipleri:
   Tüm mevzuat ve düzenlemeler ile ilgili bilgilendirme sağlamak.
   Yapılan tüm uygulamalarda kullanılan malzeme seçiminde geri dönüşüme uygun çevre ile dost ürünler seçilmesi desteklemek.
   Doğaya salınan emisyonu ve emisyondaki toksit miktarını azaltmak için çaba göstermek.
   Kontrol yöntemleri geliştirilerek mevcut kirliğinin ölçülmesini sağlamak.
   Yeni gelişmeler, süreç ve prosedürlerin öncelikle ekolojik ve çevresel etkilerini değerlendirmek.
   Çalışanların çevreye duyarlı bir şekilde faaliyet yürütebilmesi için çevre yönetim Sistemi hedefleri doğrultusunda eğitmek, bilgilendirmek ve motive etmek
   Çevre denetimi ve şirket faaliyetlerini Çevre Yönetim sistemine uygun olarak düzenli takip etmek, sürekli ilerleme kaydetmek için politika ve hedefler belirlemek

Top