İşçi sağlığı ve iş güvünligi politikası

İşçi sağlığı ve iş güvünligi politikası

MergaGroup olarak personelimizin sağlıklı ve güvenli ortamda çalışmasının önemi yönetim etkinliklerimizin temel prensibini oluşturmaktadır. İşveren olarak İş sağlığı ve güvenliğini sağlayarak, çevre muhitini tehlikeden uzak tutmak en önemli değerimiz olmuştur.

Merga Group iş sağlığı ve güvenliği prensipleri:
Çalışma faaliyetlerimizden kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerinin uygun kontrolünü sağlamak.
Personelimizin sağlığını ve güvenliğini etkileyen konularda çalışanlarımız ile istişare etmek.
Çalışma alanı ve ekipmanların güvenliğini sağlamak.
Makinelerin güvenli kullanımını sağlamak.
Çalışanlar için bilgi, talimat ve denetim sağlamak.
Tüm çalışanlara yetkili kişilerce gerekli görülen eğitimlerin verilmesini sağlamak.
İş kazalarını ve sağlık durumunu etkileyen sorunları önceden görüp engellemek.
Güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını korumak için, düzenli aralıklarla denetim ve kontrol yapmak.

Top